Liftex

Privacy- en cookieverklaring Liftex B.V.

Jouw privacy is voor Liftex van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Liftex allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Liftex.

 

Uitvoering overeenkomst

Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij jouw:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– IP-adres

Wij bewaren deze informatie, tot de overeenkomst met jou is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen en andere berichten sturen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

 

Offerte aanvragen

Via de website kun je een offerte aanvragen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we de offerte naar jou hebben toegestuurd en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij jouw reactie op de offerte of eventuele vragen jouw gegevens en de toegezonden offerte er makkelijk bij pakken.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
– Intrekken van toestemming;
– Een bepaalde verwerking beperken;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Cookies

Liftex gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Daarnaast laten wij Google de IP-adressen anonimiseren.

Social Media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen om bijvoorbeeld webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

 

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@liftex.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten van Liftex wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Liftex B.V.
Garderbroekerweg 175 B
3774 JD Kootwijkerbroek
E-mailadres: info@liftex.nl
Telefoon: 06 52 84 19 42

KvK nummer: 83943617